Gdzie sprawdzić kwalifikacje psychoterapeuty ?

Podejmując decyzję o rozpoczęciu psychoterapii, warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego dla siebie psychoterapeuty. Każdy z nas prezentuje pewnąindywidualność w doświadczaniu problemów, przeżywaniu emocji, we wchodzeniu w relacje z innymi ludźmi. Wskazany jest zatem dobór psychoterapeuty, który odpowiada naszym indywidualnym potrzebom. Skuteczność terapii zależy bowiem też od jakości tzw. relacji terapeutycznej opartej na współpracy pacjenta z psychoterapeutą. Konieczne jest zaufanie wybranemu specjaliście i uczciwe omawianie z nim swoich spraw. Psychoterapeuta który dla jednej osoby był bardzo pomocny, innej może nie odpowiadać i mimo dobrej woli obydwóch stron nie udaje się przezwyciężyć trudności w relacji. Nie warto jednak zbyt szybko rezygnować z terapii, bo gdy pojawiające się trudności są rzetelnie omawiane w trakcie terapii, mogą mieć bardzo rozwojową wartość i powodować korzystne zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Zastanawiając się nad podjęciem psychoterapii warto zapytać o stosowne ze strony bliskich, członków rodziny, przyjaciół, którzy mają pozytywne doświadczenia z tąformą leczenia.

Istnieją ponadto bazy psychoterapeutów, którzy mają potwierdzone swoje kwalifikacje zawodowe np. na stronach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego czy Polskiego Towarzystwo Psychodynamiczne. ptppd.pl/czlonkowie-ptppd/

Zapraszam do kontaktu